– Platform RIT

Welkom!

Platform RIT

Platform RIT is een onafhankelijk privaat platform en richt zich op de procesondersteuning van Regionale Implementatie van Transmurale zorg (RIT).

  • In 2013 zijn we betrokken geraakt bij de ‘NOAC-casus’. In meerdere regio’s hebben we (proces)ondersteuning geleverd bij het opstellen van diverse Regionale Transmurale (Werk-) Afspraken (RTA’s / RWA’s) tussen de hierbij betrokken partijen en stakeholders uit de 2e en 1e lijn.
  • Sinds 2015 ingezet als kwartiermaker voor de ontwikkeling van een transmuraal antistollingscentrum in de Gelderse Vallei. Deze samenwerking is verlengd tot en met 2018. Meegewerkt aan innovatieplan, business case en organisatie rondom digitaal regio protocol.
  • In september 2016 ondersteuning van lokale projectmanager in het Deventer Ziekenhuis
  • Sinds 2017 actief als kwartiermaker in regio het Gooi
  • Meerdere regio’s nemen op initiatief van de trombosedienst momenteel (2017) contact op over een vergelijkbaar initiatief als in de Gelderse Vallei
  • Gastspreker op Nationaal Nascholingscongres Anesthesiologie 13 december 2018 : Masterclass het oprichten van het RAC-team
  • Publicatie https://www.qruxx.com/ketenzorg-antistolling-een-voorbeeldcasus-uit-de-gelderse-vallei/
  • Onze bevindingen hebben we vastgelegd in meerdere notities, o.a. visie op de antistollingszorg
  • Praktijksignaal Praktijksignaal Toekomstbestendige Organisatie Antistollingszorg sept 2018

Deze kennisdeling is een bewuste actie die voortkomt uit de keuze voor een ‘Platform’. We geloven hiermee een meerwaarde te kunnen bieden door onze expertise te delen. We willen de zorg in zijn totaliteit, de betrokken zorgverleners, stakeholders, producenten en de patiënt (en diens omgeving) op die manier verder helpen.

De zorgmarkt kent vele stakeholders met verschillende en soms tegenstrijdige belangen. Ons vertrekpunt is enerzijds de patiënt maar anderzijds hebben we ook oog voor de impact op de zorgkosten en betaalbaarheid van de totale zorg. Van daaruit brengen we de belangen bij elkaar om (sneller) een zinvolle bijdrage te leveren aan kwalitatief goede, doelmatige, veilige en betaalbare zorg.

 

Platform RIT – procesondersteuning bij Transmurale Zorg