– Platform RIT

Financiering

Platform RIT is een private organisatie. Wij investeren veel eigen tijd in dit project omdat we geloven dat we op deze wijze een bijdrage kunnen leveren aan noodzakelijke zorgverbetering tegen een acceptabele vergoeding. Als onafhankelijk platform kunnen we partijen verbinden. Daarnaast kunnen we processen versnellen omdat het in de zorg vaak voorkomt dat er niet een partij is die verantwoordelijk is de (proces-)regie.

Wij laten ons financieren door belanghebbende partijen en stakeholders zonder onze onafhankelijke positie te veronachtzamen. Anno 2018 twee betaalde opdrachten als kwartiermaker in regio’s Gelderse Vallei en het Gooi.