– Platform RIT

Diensten – Zorg

Zorgverleners / Stakeholders

Wij nemen proces- en projecttijd uit handen, waardoor zorgverleners zich kunnen focussen op hun inhoudelijke inzet! Onafhankelijkheid en neutraliteit kunnen van meerwaarde zijn omdat transmurale initiatieven grote positionele gevolgen hebben. 

Voorbeelden van dienstverlening zijn:

Projectondersteuning (organisatie, moderatie, verslaglegging, bewaking implementatie)

  • Multidisciplinaire kennisuitwisselingstrajecten (bv.: regiotafel, RTA werkgroepen)
  • Kwartiermaker van nieuwe (zorg)structuren (bv Regionaal Antistollingscentrum)
  • Ondersteuning van de interne projectmanager

Verkennen van samenwerking

  • Advies, spiegelfunctie, meedenken, organisatie van ‘hei-dagen’ voor dit doel met sleutelfuncties en eventueel de meest betrokken stakeholders;
  • Begeleiden samenwerkingstrajecten met andere partijen, formuleren gezamenlijke missie en visie met scenario’s, individueel verkennen meest gewenste scenario, vertrouwen ontwikkelen, etc.;
  • Opstellen business case, quick scan juridische en fiscale mogelijkheden (besteden we uit) en ontwikkelen van nieuwe zorgproducten.

Profilering  en Positionering van uw organisatie in de zorgmarkt

  • Marketing, communicatie en verkoopaanpak om uw initiatief in de markt te zetten;
  • Persoonlijke competentie ontwikkeling van ‘verkopen’ en ‘positioneren’ in de zorg;
  • Ontwikkeling en coaching op ‘presenteren’ waarin u / uw team zich profileert (Presenteren 3.0);
  • Organisatie en realisatie van bijeenkomsten met interactieve opzet.