– Platform RIT

Over RIT

Aanleiding Platform RIT

Eind 2012 brachten wij naar aanleiding van het verschijnen van de ‘leidraad NOAC’ alsmede de LSKA een notitie  uit. Vanuit onze opgebouwde expertise in de (trombose-) zorg, voorzagen we nogal wat gevolgen, problemen en  uitdagingen. Uit de daarop volgende reactie en contacten bleek dat onze uitgesproken zorg en gepresenteerde  visie door diverse partijen en stakeholders worden gedeeld. Daarom hebben we besloten om waar mogelijk als  onafhankelijke partij een bijdrage te leveren. Ons vertrekpunt is steeds de patiënt.

Platform RIT is opgestart door Gijs Tenthof en Marc Houbiers. Sinds 2016 is Gijs Tenthof de penvoerder van dit platform. Daarbij kan hij terugvallen op een netwerk met verschillende deskundigen.

 

Gijs Tenthof

Gijs

Na 13 jaar in de farmaceutische industrie heb ik SUC7 opgericht (1995). Vanuit het motto: “beïnvloeden zonder  macht” heb ik tal van communicatie trainingen verzorgd. Ik geloof niet in overtuigen, wel dat als je weet wat  iemand overtuigd je in staat bent overtuigend bij die persoon over te komen. Sinds 2013 heb ik hierover voor het  geven van interactieve presentaties het boek Presenteren 3.0 uitgebracht (website / YouTube). Sinds 2007 kwam ik met mijn trainingen in contact met de trombosezorg. Ik verzorgde veel trainingen op het  gebied van zelfmanagement en later andere communicatietrainingen voor trombosediensten. In 2010 bracht ik  een visie uit over de toekomst van de traditionele TD. Het kenniscentrum was in mijn ogen de oplossing. Dit  rapport is naar alle TD’n verzonden om aan te zetten tot denken. Hun vaak reactieve opstelling hoopte ik zo te  prikkelen tot een meer proactieve rol, zeker met de komst van de NOAC’s.  In 2012 bracht ik samen met Marc een vervolgrapport uit in aansluiting op de Leidraad en LSKA. Hieruit is het RIT  voortgekomen.

Andere initiatieven zijn de sitemanagementacademy (website) en het IFR. Met de  sitemanagementacademy wil ik bijdragen aan het behoud van Nederland als onderzoeksland voor nieuwe vormen  van therapie. Met het IFR verzorg ik interactieve kennisuitwisselingen rondom de actualiteiten en beleidszaken die  te maken hebben met medicatie.

LinkedIn